osram blogspot

Pengenalan Surah al-Jin

Pengenalan Surah al-Jin


Dinamakan surah al-Jin kerana didalamnya disebut sifat-sifat jin, hal ehwal mereka dan  kumpulan-kumpulan mereka. Begitu juga dipanggil surah قل أوحي إلي (qul uuhiya ilayya).

Diturunkan di Mekah selepas surah al-'Araaf. Dalam kategori surah al-mufashhal iaitu bahagian al-Quran yang banyak pemisahan antara surah-surah. Terdapat sebanyak 28 ayat dan dari tertib surah yang ke 72, pada juzu ke 29, hizb ke 58 dan Rubu' ke 5.

Kandungan surah  tentang ushul aqidah iaitu ke-Esaan Allah, pengutusan Rasul, hari kebangkitan dan juga pembalasan. Berkisar tentang jin serta yang berkaitan dengannya secara khusus. Bermula dengan jin mendengarkan al-Qur'an kemudiannya mereka beriman. Surah ini mengambil sebahagian dari berita-berita yang menakjubkan seperti jin mengintip mendengar berita langit, dilontar panahan berapi, menzahirkan sebahagian rahsia-rahsia ghaib mereka hinggalah selain dari itu dari khabar-khabar jejak mereka.

Surah ini diturunkan disebabkan suatu ketika sedang Nabi saw dan sahabat berangkat ke pasar Ukaz pada masa itu syaitan-syaitan terhalang dari berita langit, mereka dilontar dengan panah lalu mereka pulang ke pangkuan kaum mereka dan bertanya puncanya. Mereka merasakan ada sesuatu yang berlaku lalu bertebaranlah mereka di timur dan barat mencari apa yang menjadi punca terhalangnya mereka dari berita langit. Segolongan dari mereka bergerak ke Tihamah dan ketika itu Nabi saw dan sekumpulan sahabat berada diantara lembah menuju ke pasar Ukaz sedang mengerjakan solat fajar mereka terdengarkan bacaan al-Quran Nabi saw lantas mereka mengatakan inilah yang menjadi puncanya terhalang mereka dari berita dari langit. Lalu mereka kembvali kepada kaum mereka dan mengatakan "sesungguhnya kami mendengarkan suatu bacaan yang menakjubkan lalu kami beriman dengannya dan tidak kami sesekali  mempersekutukan Tuhan kami dengan seorangpun". Allah Ta'ala lalu menurunkan wahyu tentang perbicaraan kaum jin ini kepada Nabi saw.

Wallahu'alam bisshowwab


Isim al-makaaan ( Kata Tempat)

Isim al-makaaan ( Kata Tempat)

Isim al-Makaan ialah kata nama terbitan yang menunjukkan tempat dimana suatu perbuatan  itu terjadi. Contoh مَصْنَعٌ   kilang dari kata kerja صَنَعَ  bermakna buat atau usaha,  bermakna tempat mengusahakan sesuatu. Kata nama ini diambil dari kata kerja mujarrad dan juga kata kerja mazidu fih.

Dari kata kerja mujarrad tiga huruf asli, boleh didapati dalam acuan berikut:
1) Maf’il مَفْعِلٌ
2) Maf’al  مَفْعَلٌ

Maf’il digunakan untuk kalimat tiga huruf aslinya sahih dan dalam bentuk fi’il mudhari’ yang huruf asli keduanya berbaris bawah. Contoh, مَضْرِبٌ   dari ضَرَبَ   kata kerja tiga huruf aslinya sahih dan bentuk fi’il mudhari’nya pada huruf asli yang keduanya berbaris bawah يَضْرِبُ

Jika kalimat yang huruf aslinya mu’tal dengan huruf sakitnya pada huruf pertama dan huruf sakit itu dibuang dan diganti dengan ي apabila menjadi fi’il mudhari’. Maka apabila dijadikan isim al-makaan huruf sakit dikembalikan seperti وَعَدَ يَعِدُ   menjadi مَوْعِدٌ

Maf’al digunakan tanpa pengecualian dalam semua keadaan.

Bagi kata kerja tiga huruf mazidu fih, acuannya dibentuk sama dengan isim maf’ul bezanya dalam konteks penggunaan seperti مُجْتَمَعٌ.

Nota Tambahan:


  • Isim al-makaan yang diambil dari kata kerja tiga huruf asli didapati ada pengecualian dari mengikuti acuan asalnya, seperti طَلَعَ يَطْلَعُ - مَطْلِعُ،  شَرَقَ يَشْرُقُ - مَشْرِقُ ini semuanya pengecualian tanpa aturan tertentu dalam pembentukannya. Malah sesetengah isim al-makaan berkongsi acuan sama seperti مَطْلَعٌ ، مَشْرَقٌ 
  • Kadang-kadang isim al-makaan boleh didapati dengan huruf al-ta al-marbuthah diakhirnya seperti مَقْبَرَةٌ ، مَأْذَنَةٌ ، مَحْكَمَةٌ
  • Isim al-makaan juga boleh diambil dari kata nama al-jamid dengan acuan مَفعَلَةٌ . Dalam keadaan ini. isim al-makaan membawa makna himpunan sesuatu di suatu tempat.

Isim al-Mubalaghah

Isim al-Mubalaghah

Isim al-mubalaghah ialah kata nama yang menunjukkan suatu perbuatan atau keadaan yang dimaksudkan itu keluar dari batasan atau bersangatan.
Terdapat banyak acuan bagi isim al-mubalaghah dan sebahagian besarnya hanya dapat diketahui melalui kaedah sama’i iaitu dari pertuturan orang arab sendiri, antaranya yang dapat disenaraikan:
فَعَّالٌ، فَعُّولٌ، فَعِيلٌ، فَعُولٌ، مِفْعِيلٌ، مِفْعَالٌ، فُعُولٌ

Kebanyakan isim al-mubalaghah diambil dari kata kerja mujarrad yang huruf aslinya tiga dan sangat sedikit yang diambil dari kata kerja mazidu fih.

Kategori

Kategori