Skip to main content

Posts

Kaedah Dalam Al-Asma was Sifaat.

Ini adalah kaedah-kaedah yang amat penting berhubungan dengan al-asma was sifaat. Apabila berbicara tentang al-asma was sifaat samada menetapkan atau menafikan atau bersikap neutral terhadapnya hendaknya berdasarkan kaedah-kaedah ini agar kita tidak terpesong dari akidah yang yang benar.

Kaedah Pertama:
Berhubungan dengan dalil-dalil al-Quran dan as-Sunnah hendaklah menetapkannya menurut zahirnya tanpa mengubahnya keluar dari makna tersebut tanpa dasar ilmu.

Asasnya adalah firman Allah subhanahuwata'ala :
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ 
(Dengan bahasa Arab yang terang) al-Syu'ara:195 Maka wajib menetapkan makna firman Allah dan sabda Rasul-Nya sebagaimana didalam bahasa tersebut kerana merubah maknanya adalah merupakan keceluparan terhadap nama Allah tanpa ilmu.
Dalilnya firman Allah ; قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَل…
Recent posts

Pengenalan Surah al-Jin

Dinamakan surah al-Jin kerana didalamnya disebut sifat-sifat jin, hal ehwal mereka dan  kumpulan-kumpulan mereka. Begitu juga dipanggil surah قل أوحي إلي (qul uuhiya ilayya).
Diturunkan di Mekah selepas surah al-'Araaf. Dalam kategori surah al-mufashhal iaitu bahagian al-Quran yang banyak pemisahan antara surah-surah. Terdapat sebanyak 28 ayat dan dari tertib surah yang ke 72, pada juzu ke 29, hizb ke 58 dan Rubu' ke 5.

Kandungan surah  tentang ushul aqidah iaitu ke-Esaan Allah, pengutusan Rasul, hari kebangkitan dan juga pembalasan. Berkisar tentang jin serta yang berkaitan dengannya secara khusus. Bermula dengan jin mendengarkan al-Qur'an kemudiannya mereka beriman. Surah ini mengambil sebahagian dari berita-berita yang menakjubkan seperti jin mengintip mendengar berita langit, dilontar panahan berapi, menzahirkan sebahagian rahsia-rahsia ghaib mereka hinggalah selain dari itu dari khabar-khabar jejak mereka.

Surah ini diturunkan disebabkan suatu ketika sedang Nabi saw …

Isim al-makaaan ( Kata Tempat)

Isim al-Makaan ialah kata nama terbitan yang menunjukkan tempat dimana suatu perbuatan  itu terjadi. Contoh مَصْنَعٌ   kilang dari kata kerja صَنَعَ  bermakna buat atau usaha,  bermakna tempat mengusahakan sesuatu. Kata nama ini diambil dari kata kerja mujarrad dan juga kata kerja mazidu fih.

Dari kata kerja mujarrad tiga huruf asli, boleh didapati dalam acuan berikut:
1) Maf’il مَفْعِلٌ
2) Maf’al  مَفْعَلٌ

Maf’il digunakan untuk kalimat tiga huruf aslinya sahih dan dalam bentuk fi’il mudhari’ yang huruf asli keduanya berbaris bawah. Contoh, مَضْرِبٌ   dari ضَرَبَ   kata kerja tiga huruf aslinya sahih dan bentuk fi’il mudhari’nya pada huruf asli yang keduanya berbaris bawah يَضْرِبُ

Jika kalimat yang huruf aslinya mu’tal dengan huruf sakitnya pada huruf pertama dan huruf sakit itu dibuang dan diganti dengan ي apabila menjadi fi’il mudhari’. Maka apabila dijadikan isim al-makaan huruf sakit dikembalikan seperti وَعَدَ يَعِدُ   menjadi مَوْعِدٌ

Maf’al digunakan tanpa pengecualian dalam…

Isim al-Mubalaghah

Isim al-mubalaghah ialah kata nama yang menunjukkan suatu perbuatan atau keadaan yang dimaksudkan itu keluar dari batasan atau bersangatan.
Terdapat banyak acuan bagi isim al-mubalaghah dan sebahagian besarnya hanya dapat diketahui melalui kaedah sama’i iaitu dari pertuturan orang arab sendiri, antaranya yang dapat disenaraikan:
فَعَّالٌ، فَعُّولٌ، فَعِيلٌ، فَعُولٌ، مِفْعِيلٌ، مِفْعَالٌ، فُعُولٌ

Kebanyakan isim al-mubalaghah diambil dari kata kerja mujarrad yang huruf aslinya tiga dan sangat sedikit yang diambil dari kata kerja mazidu fih.

Isim Tafdhil

Isim Tafdhil
Isim tafdhil ialah isim yang memberi sifat kelebihan seseorang atau sesuatu melebihi dari yang lain.
Tasrif isim ini berada di atas dua acuan :
1) أَفْعَلُ  Af’alu bagi muzakkar
2) فُعْلَى  Fu’laa bagi mu’annath

Kaedah tasrifnya:
Isim tafdhil adalah termasuk isim musytaq yang diambil dari akar kata kerja aktif (ma’lum) yang asli hurufnya (mujarrad). Berikut adalah kata kerja yang tidak dijadikan sebagai Isim Tafdhil;
1) Kata kerja yang tidak sempurna.
2) Kata kerja yang tidak boleh ditashrif.
3) Kata kerja yang berkaitan dengan warna atau kecacatan.
4) Kata kerja yang maknanya tidak sepatutnya untuk menyatakan sifat kelebihan.

Kaedah penggunaannya:
Berikut adalah peraturan dalam menggunakannya:
1)  Isim tafdhil diikuti selepasnya harf.
2)  Isim tafdhil digandingkan dengan kata nama nakirah dengan makna idhaafah.
3)  Isim tafdhil diselit dengan alif lam makrifah.
4)  Isim tafdhil diganding dengan kata nama makrifah.
Apabila isim tafdhil digunakan dalam peraturan 1 dan 2, …

Tanda al-Ismu: Huruf al-Nida (Kata Seru)

Alhamdulillah. Setakat ini saya telah menyentuh tiga tanda mengenal al-ismu daripada lima tanda-tanda al-ismu, iaitu:


Tanda "ال التعريف"Tanda "التنوين"Tanda "المجرور"Kini tiba untuk tanda seterusnya, tanda yang ke empat an-Nidaa'. ejaan Arabnya النِّداء, terjemahan bahasa ialah seruan atau panggilan.
An-Nidaa' ialah mengarahkan panggilan kepada lawan bicara agar memberi perhatian dan mendengar ucapan yang ingin disampaikan oleh pembicara. Ianya adalah kalimat panggilan dengan huruf-huruf berbentuk seruan samada secara zahir atau secara anggapan sahaja.
Harf an-Nidaa, ejaan Arabnya حرف النِّداء ialah huruf-huruf berbentuk seruan mewakili perbuatan memanggil. Maksudnya asal perbuatan memanggil itu dengan kalimat "Aku memanggil kamu....." kemudian bagi memudahkan penggunaanya maka digantikan dengan huruf-huruf seruan seperti "Wahai kamu......". Wahai, Hai...dan seumpamanya adalah huruf panggilan. Dalam bahasa Arab, huruf-huruf ini ad…

Perubahan Akhir Kalimat

Saya hendak menyentuh tentang perubahan akhir kalimat Bahasa Arab. Tentu kita semua pernah ketemu sesuatu kalimat yang sama di dalam al-Qur'an tetapi akhir kalimatnya berbeza. Kita ambil contoh tiga ayat al-Qur'an bagi menjelaskan keadaan ini.

وَ أَنْزلْنا إليك الكتابَو من أهل الكتابِذالك الكتابُ Perhatikan kalimat الكتاب , terdapat tiga variasi bacaan akhir kalimat tersebut. Pertamanya bacaan dengan baris atas, keduanya bacaan dengan baris bawah dan ketiganya dengan bacaan baris depan. Kalimat yang sama tetapi bacaan akhir kalimatnya berbeza antara satu sama lain. Inilah yang saya katakan sebagai perubahan akhir kalimat.
Dalam pelajaran bahasa arab, perubahan akhir kalimat ini dinamakan al-'iraab, ejaan Arab الإعراب. Secara istilah, al-'iraab ialah perubahan  diakhir kalam disebabkan perbezaan faktor-faktor yang mendahuluinya secara tertulis atau secara anggapan sahaja.
Kalimat tunggal atau bersendirian tanpa bersatu dalam ayat tidak memiliki baris diakhirnya. Sehingg…